Photos

       Kalendarie

    2020Klubb och byggkvällar hanteras

företrädesvis via mail för arbetsåret

2020 

 

Vid alla klubbmöten arbetar vi med vårat projekt:

Sävsjö station någon gång på sextiotalet

med smalspår till Vetlanda.

Byggkvällar är det hopp och lek efter egen lust

och förmåga.

Projektet kan stödjas med gåvor på BankGiro 632-5500Rev: 2019 - 12 - 11
Bilder / photos

Bilder från Tågcentralen Ljungby dit vi var inbjudna på klubbesök


   

           Stor och liten