Hem

       Kalendarie

    2022


2022


Vi har åter startat verksamheten i Sävsjö. Tisdagar jämn vecka.


Årsmöte för 2020
2021 11 30, kl 18:00
§1 Mötets öppnande
§2 Kallelsens godkännande
§3 Dagordningens godkännande
§4 Val av ordförande resp. sekreterare
§5 Val av justerare & rösträknare
§6 Verksamhetsberättelse
§7 Förvaltningsberättelse
§8 Revisorernas berättelse
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Avregistrera organisationsnummer hos bolagsverket
§11 Medlemsavgift för 2022
§12 Val av Kassör på 2år
§13 Val av 2st styrelsemedlemmar.
§14 Val av revisor.
§15 Mötet avslutas

 

Vid alla klubbmöten arbetar vi med vårat projekt:

Sävsjö station någon gång på sextiotalet

med smalspår till Vetlanda.

Byggkvällar är det hopp och lek efter egen lust

och förmåga.

Projektet kan stödjas med gåvor på BankGiro 632-5500Rev: 2022-11-20
Kurser och kulturarrangemang

sker i samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan


Höglandets Modellrallare

medlemmarna som inte bara fikar ....Hobbyn som fängslar både gammal och ung.

Vi har stort intresse inom flera olika discipliner såsom:

- från att köra digitalt till att inte ens äga en dator

- att bygga moduler

- att digitalisera analoga lok

- att jobba med klubbanan

- att besöka systerklubbar

email: hoglandets@modellrallare.se


Bankgiro 632-5500


Bommarna glömde att gå ned.


     Snart kan Du se att det vi bygger liknar Sävsjö